Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Inventarisatie gezondheid Shetland Sheepdog

Westerhaar, april 2016
Beste Sheltieliefhebber,

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u aan dit onderzoek mee wilt werken.

Zoals u in de brief die u heeft ontvangen kunt lezen is voor dit onderzoek een selectie (steekproef) gemaakt uit alle in Nederland gefokte Shelties. De steekproef betreft de honden die geboren zijn tussen 1 januari 2011 t/m 31 december 2013.

De gegevens die wij van u vragen betreft de hond die in de betreffende brief wordt vermeld. U wordt vriendelijk verzocht om de naam van deze hond en het in de brief genoemde NHSB (stamboek) nummer in het enquêteformulier over te nemen.

Mocht u meerdere honden hebben die in de periode 2011-2013 zijn geboren dan ontvangt u voor elke hond een aparte brief. Honden die buiten deze periode zijn geboren vallen buiten de steekproef en maken geen deel uit van het onderzoek.

Let op: De enquête bestaat uit meerdere pagina's. Door onderaan de betreffende pagina op de knop "volgende" te klikken komt u op de volgende pagina met de vervolgvragen.
Door op "vorige." te klikken kunt u teruggaan naar een vorige pagina en eventueel een eerder gegeven antwoord aanpassen.

U kunt de enquête starten door op onderstaande knop te klikken.

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

START HIER UW ENQUETE


Voor verdere vragen m.b.t het invullen van de enquête kunt u contact opnemen: info@gencouns.nl.