Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Onderzoeksteam voor het hartonderzoek weer uitgebreid

Hillegom, oktober 2007
Na overleg met enkele rasverenigingen heeft GCS afspraken gemaakt om het hartonderzoeken bij honden en katten te standaardiseren. We hebben met dierenartsen, gespecialiseerd op radiologisch gebied, afspraken gemaakt om samen te werken bij het standaardiseren en certificeren van het echografisch hartonderzoek. De specialisten die aan dit programma deelnemen zijn dhr. Drs. J.W. Garretsen, mevr. Drs. N. de Heer, mevr. Drs. M.H.A.C. Passon-Vastenburg, mevr. Drs. M. L. Schmidt, mevr. Drs. I. Tiemessen en mevr. Drs. M. Vink-Nooteboom.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat het team van specialisten verder is uitgebreid met mevr. Dr. N. Van IsraŽl. Haar kliniek is gevestigd in Theux, BelgiŽ. Voor fokkers en eigenaren in Zuid-Nederland en in BelgiŽ is dit een belangrijke uitbreiding, zij hoeven niet langer naar 'het noorden' te reizen om met hun hond of kat aan het gestandaardiseerde onderzoek deel te nemen.

U kunt de details over het onderzoek en de bekende erfelijke afwijkingen nalezen op de webpagina's over hartonderzoek. U vindt daar ook het overzicht van de praktijkadressen waar u voor onderzoek bij een van de zeven samenwerkende specialisten terecht kunt.

Voor u als eigenaar en fokker zijn bij deze standaardisatie en certificatie twee zaken van groot belang:

  • de uitslagen die door de verschillende onderzoekers worden vastgesteld moeten in hoge mate vergelijkbaar zijn, en
  • het moet onomstotelijk vaststaan welke uitslag bij welk dier hoort.U (als rasverenigingen en als samenwerkende fokkers) hebt er groot belang bij dat u volledig kunt vertrouwen op de herkomst en de vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten die u over uw fokdieren en hun verwanten krijgt aangereikt. Alleen wanneer er zekerheid op die twee punten is, beschikken de fokkers en hun rasverenigingen over gegevens die van waarde zijn voor hun selectieprogramma's tegen erfelijke hartafwijkingen.

Sluiten