Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Onderzoeksteam voor het hartonderzoek uitgebreid

Hillegom, maart 2007
Een jaar geleden heeft GCS, na overleg met enkele rasverenigingen, een begin gemaakt met het standaardiseren van hartonderzoeken bij honden en katten. We hebben toen met een vijftal dierenartsen, gespecialiseerd op radiologisch gebied, afspraken gemaakt om samen te werken bij het standaardiseren en certificeren van het echografisch hartonderzoek. De specialisten die al aan dit programma deelnemen zijn mevr. Drs. N. de Heer, mevr. Drs. M.H.A.C. Passon-Vastenburg, mevr. Drs. M. L. Schmidt, mevr. Drs. I. Tiemessen en mevr. Drs. M. Vink-Nooteboom.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat het team van specialisten is uitgebreid met Drs. J.W. Garretsen. U kunt via een drietal dierenklinieken van zijn dienstverlening gebruik maken.
U kunt de details over het onderzoek en de bekende erfelijke afwijkingen nalezen op de webpagina's over hartonderzoek. U vindt daar ook het overzicht van de praktijkadressen waar u voor onderzoek bij een van de zes samenwerkende specialisten terecht kunt.

Voor u als eigenaar en fokker zijn bij deze standaardisatie en certificatie twee zaken van groot belang:

  • de uitslagen die door de verschillende onderzoekers worden vastgesteld moeten in hoge mate vergelijkbaar zijn, en
  • het moet onomstotelijk vaststaan welke uitslag bij welk dier hoort.

U (als rasverenigingen en als samenwerkende fokkers) hebt er groot belang bij dat u volledig kunt vertrouwen op de herkomst en de vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten die u over uw fokdieren en hun verwanten krijgt aangereikt. Alleen wanneer er zekerheid op die twee punten is, beschikken de fokkers en hun rasverenigingen over gegevens die van waarde zijn voor de selectieprogramma's tegen erfelijke hartafwijkingen.

Sluiten