Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


DNA-onderzoek m.b.v. Swabs mogelijk.

Hillegom, januari 2006
In de praktijk, vooral bij katten, blijkt dat het soms moeilijk is om bloed af te nemen voor het onderzoek. Bovendien, niet iedere eigenaar wil dat. Met ingang van 1 januari 2006 is het daarom ook mogelijk om DNA-monsters met swabs in te sturen. Swabs zijn kleine "borsteltjes" waarmee u wat cellen van het wangslijmvlies afschraapt. Het DNA-onderzoek wordt dan uitgevoerd op het erfelijke materiaal dat in deze cellen voorkomt. Er wordt uiteraard een instructie meegestuurd.

Denkt u er wel aan dat het nemen van de monsters uiterst zorgvuldig moet gebeuren omdat er anders fouten kunnen ontstaan. De mogelijkheden met swabs om in geval van twijfel de DNA-test opnieuw uit te voeren zijn beperkt. Meestal zijn er maar heel weinig cellen en is er dus ook maar weinig DNA beschikbaar voor een eventuele hertest.
Wie een certificaat wil hebben met een officiŽle uitslag bij het dier, moet het monster door zijn dierenarts laten nemen, die stuurt dan het monster naar GCS samen met het (ook door de dierenarts ondertekende) meldingsformulier.

Uit een aantal reacties bleek dat het niet voor iedereen helemaal duidelijk hoe u over de swabs kunt beschikken. Indien u besluit dat u uw hond of kat laat testen voor een DNA-marker komt u op het meldingsformulier terecht. Indien u daar aangeeft dat u voor de test swabs toegezonden wilt hebben worden die, nadat u op de knop "ga verder" hebt geklikt automatisch toegezonden aan het adres dat u onder "eigenaar/houder" hebt ingevuld. U hoeft dan verder niets te doen.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, op andere wijze een meldingsformulier bestellen, dan moet u daarbij laten weten of we u swabs moeten toesturen. Het is van belang om dan de adresgegevens daarbij te vermelden.

U vindt alle benodigde informatie op de webpagina's van de DNA-testen. Indien u er toch de voorkeur aan geeft om de meldingsformulieren (eventueel samen met de swabs) per post te ontvangen, stuurt u dan even een e-mailtje (info@gencouns.nl). Hebt u nog vragen of suggesties, ook dan zien wij uw e-mailtje gaarne tegemoet.

Sluiten