Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Goed nieuws voor de Abessijn en de Somali

Hillegom, oktober 2007
Nadat in juni de DNA-test voor PKdef (Pyruvaatkinase deficiŽntie) voor de Abessijn en de Somali beschikbaar kwam via GCS volgde in september de DNA-test voor rdAc-PRA (een vorm van nachtblindheid). In de aanloopfase waren dit vrij dure testen omdat er, om de eigenaren maximale garanties te geven omtrent de uitslag, erg veel extra onderzoek aan elk monster moest worden besteed.

Inmiddels is het gelukt de testprocedure te vereenvoudigen en kan het dus goedkoper. Voor de afzonderlijke testen betaalt u nu Ä 55,50 (voorheen was dat Ä 72,50) en als u beide testen op hetzelfde monster laat uitvoeren betaalt u slechts Ä 91,50. Denk eraan, deze combinatie van testen kan alleen op EDTA-bloed worden uitgevoerd. De rdAc-PRA test kan desgewenst ook met behulp van swabs.

Indien u de PKdef-testen/of de rdAc-PRA-test laat uitvoeren via GCS kan dat voor u een bijkomend voordeel opleveren. Als uw kat voorzien is van een chip en het monster wordt afgenomen door een dierenarts (een onafhankelijk controleur), dan ontvangt u een certificaat waarin wordt verklaard dat de testuitslag bij het betreffende chipnummer en dus bij uw kat hoort. De dierenarts tekent ervoor dat hij het monster van het dier met het betreffende chipnummer heeft afgenomen. Voor u als eigenaar en fokker is dat van groot belang, u beschikt daarmee over het bewijzend document waarin de erfelijke aanleg van uw kat voor PKdef en/of rdAc-PRA is vastgesteld.

Te vaak sturen eigenaren monsters naar een of ander testlaboratorium en krijgen dan een testresultaat dat alleen maar bij het monster hoort, waarvan achteraf niemand meer kan bewijzen van welk dier dit monster werd genomen. U (als rasverenigingen en als samenwerkende fokkers) hebt er groot belang bij dat u volledig kunt vertrouwen op de herkomst en de controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten die u over uw fokdieren en hun verwanten krijgt aangereikt. Alleen wanneer daarover zekerheid is, beschikken de fokkers en hun rasverenigingen over gegevens die van waarde zijn voor de selectieprogramma's tegen erfelijke afwijkingen.

Indien u vragen of suggesties hebt naar aanleiding van het DNA-onderzoeksprogramma van GCS of over de beide testen kunt u ons benaderen via ons mailadres info@gencouns.nl.

Sluiten