Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisatie van de Weimaraner afgerond.

Hillegom, januari 2007
De afgelopen maanden heeft Genetic Counselling Services op verzoek van de rasvereniging onderzoek gedaan naar de gezondheidsstatus van de Weimarse Staande Hond (jaargangen 1999, 2000, 2001 en 2002).

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De Weimaraner blijkt qua gezondheid heel gemiddeld te scoren, vergeleken met de andere rassen waarvoor een gezondheidsinventarisatie werd uitgevoerd. Van een tweetal problemen werd vastgesteld dat ze de bijzondere aandacht van de fokkers verdienen. Het gaat om Maagtorsies en om het te vaak "onhebbelijke" gedrag van reuen ten opzichte van andere honden. Op één uitzondering na bleken alle fokkers zich redelijk aan de voor het ras geldende normen voor fokkerij te houden. Behalve in het geval van die ene uitzondering was er geen sprake van overmatige inzet van fokreuen.

Wie over de resultaten van dit onderzoek wil beschikken, kan de pdf-versie van het rapport downloaden van deze website. Van dit onderzoek is ook een rapport bij GCS verkrijgbaar. Indien u dit wenst te ontvangen dient u € 12,50 over te maken op bankrekening 69.90.51.509 t.n.v. Genetic Counselling Services te Hillegom onder vermelding van "rapport Weimaraner".

Vergeet u hierbij niet uw volledige adresgegevens te vermelden, zodat wij weten aan wie wij het rapport moeten toezenden. Meer informatie over beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisaties vindt u op deze site.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl).

Sluiten