Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisatie van de Flatcoated Retriever afgerond.

Hillegom, februari 2007
De afgelopen maanden heeft Genetic Counselling Services op verzoek van de rasvereniging onderzoek gedaan naar de gezondheidsstatus van de Flatcoated Retriever (jaargangen 1997, 1999 en 2001).

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Wat gezondheid in het algemeen betreft scoort de Flatcoated Retriever heel gemiddeld, vergeleken met de andere rassen waarvoor een gezondheidsinventarisatie werd uitgevoerd. Zorgelijk is echter het hoge percentage honden dat lijdt aan een of andere vorm van tumorvorming (kanker) en daar in veel gevallen al op vrij jonge leeftijd (vanaf vijf jaar) aan overlijdt. Waarschijnlijk vanwege de onbekendheid van de eigenaar met de naamgeving van de verschillende vormen van tumoren is niet duidelijk is geworden of hier sprake is van één type kanker of dat meerdere vormen een rol spelen. Nader onderzoek zal dat uit moeten wijzen.

Wie over de resultaten van dit onderzoek wil beschikken, kan de pdf-versie van het rapport downloaden van deze website. Ook vindt u op deze site meer informatie over andere beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisaties.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl)

Sluiten