Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisatie van de Beagle afgerond.

Hillegom, mei 2008
Op verzoek van de rasvereniging, de Beagle Club Nederland, heeft in de afgelopen maanden Genetic Counselling Sevices een onderzoek gedaan naar het wel en wee van de Beagle. Dit onderzoek, dat betrekking heeft op de Beagle's geboren in de jaren 2002 en 2003, is inmiddels afgerond.

In vergelijking met andere rassen waarvoor een gezondheidsinventarisatie werd uitgevoerd scoort de Beagle, heel gemiddeld. Een tweetal probleemgebieden vraagt om extra aandacht van de fokkers. Het gaat om de categorieŽn 'Huidaandoeningen' en 'Oogproblemen'. Verder valt het hoge percentage Epilepsie op, ook dit vraagt om bijzondere aandacht.
Het hoge percentage castraties, met name bij de teven, kan een wezenlijke bedreiging voor het fokbeleid vormen. Kijkend naar het aantal honden dat voor de fokkerij wordt gebruikt zien we een redelijke spreiding.

Wie over de resultaten van dit onderzoek wil beschikken, kan de pdf-versie van het rapport downloaden van deze website. Op de bijbehorende overzichtspagina vindt u informatie over andere beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisaties bij andere rassen.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen info@gencouns.nl.

Sluiten