Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Stap voorwaarts bij hartonderzoek.

Hillegom, april 2006
Bij een aantal honden- en kattenrassen wordt al jaren via hartonderzoek getracht om erfelijke hartaandoeningen terug te dringen. Tot nu toe werd dat streven bemoeilijkt doordat de onderzoeken niet altijd gestandaardiseerd waren, waardoor de resultaten maar tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn.

Op dat punt is nu een stap voorwaarts geboekt: GCS heeft met een aantal dierenartsen, gespecialiseerd op radiologisch en cardiologisch gebied, afspraken gemaakt om samen te werken bij het standaardiseren en certificeren van het echografisch hartonderzoek bij honden en katten.

Bij deze standaardisatie en certificatie zijn twee zaken van groot belang:

  • de uitslagen die door de verschillende onderzoekers worden vastgesteld moeten in hoge mate vergelijkbaar zijn, en
  • het moet onomstotelijk vaststaan welke uitslag bij welk dier hoort.

Alleen dan beschikken we over gegevens die van waarde zijn voor onze selectie-programma's tegen erfelijke hartafwijkingen.

U kunt de details over het onderzoek en de bekende erfelijke afwijkingen nalezen op de webpagina"s over hartonderzoek. U (als rasverenigingen en als samenwerkende fokkers) hebt er groot belang bij dat u volledig kunt vertrouwen op de onderzoeksresultaten die u over de verwante dieren van uw fokdieren krijgt aangereikt.

Sluiten