Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Rapporten van Gezondheidsinventarisaties elektronisch beschikbaar.

Hillegom, januari 2007
Veel bezoekers van de website van GCS zouden de gezondheidsinventarisaties willen inzien, zonder dat ze ook permanent over de rapporten willen beschikken. Wie op zoek is naar informatie over een hondenras, en daarbij de gegevens van meerdere rassen wil vergelijken, zal vaak niet bereid zijn om alle rapporten die hem interesseren ook aan te schaffen. In alle redelijkheid: wie op zoek is naar een aantal detail-aspecten heeft niets aan een compleet rapport.

Om de toegankelijkheid van de resultaten van gezondheidsonderzoeken zo groot mogelijk te maken heeft GCS besloten om de rapporten daarvan in pdf-formaat op de website te zetten. Daarmee kan ieder die dat wil kennis nemen van de conclusies die hem of haar speciaal interesseren en ook, zonder grote kosten te maken, nagaan hoe andere rassen voor deze aspecten scoren.

Het blijft natuurlijk nog steeds mogelijk om de volledige rapporten in gedrukte vorm te bestellen. Indien u een rapport wenst te ontvangen dient u 12,50 over te maken op bankrekening 69.90.51.509 t.n.v. Genetic Counselling Services te Hillegom onder vermelding van de naam van het rapport waarover u wilt beschikken.
Vergeet u hierbij niet uw volledige adresgegevens te vermelden, zodat wij weten aan wie wij het rapport moeten toezenden. Meer informatie over de beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisatie vindt u op deze site.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl).

Sluiten