Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Boeiende FelCan Kattendag 2007.

Hillegom, januari 2007
Op zaterdag 10 maart 2007 organiseert de stichting FelCan in samenwerking met het Platform Verantwoord Huisdierenbezit de jaarlijkse Kattendag.

Het belooft, evenals voorgaande jaren, weer een leerzame dag te worden. Het programma is bedoeld voor dierenartsen, voor dierenartsassistenten en fokkers. Met name deze laatste groep heeft grote behoefte aan informatie die op toegankelijke wijze wordt aangereikt. De nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de diergeneeskunde volgen elkaar zo snel op, dat het voor alle betrokkenen vaak moeilijk is om over de actuele kennis en informatie te beschikken. Betaalbare laagdrempelige studiedagen zoals de FelCan Katten- en Hondendagen brengen daarbij uitkomst.

Dit jaar wordt op de Kattendag aandacht besteed aan anesthesie, pijnbestrijding, diabetes en voeding, de relatie mens-dier, FIP en erfelijke afwijkingen. Het wordt weer een boeiend programma voor wie op de hoogte wil blijven van de nieuwe ontwikkelingen. Voor uw inschrijving kunt u terecht op de website www.felcan.nl. Wellicht ten overvloede: FelCan is een gebruikersgroep van diereigenaren zonder winstoogmerk. De stichting FelCan werkt nauw samen met de Afdeling Pathologie, Faculteit der Diergeneeskunde. FelCan streeft naar kennisoverdracht en bemiddelt daartoe tussen instellingen, veterinaire specialisten en diersoortgerichte veterinaire ractici en het publiek. FelCan richt zich op het voor het publiek toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en omringende landen. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van ziekte en gezondheid en in het bijzonder om de diersoorten hond en kat. Vandaar de naam FelCan: Felis = kat en Canis = hond. Op de website www.felcan.nl kunt u de samenvattingen van de lezingen van de voorgaande FelCan Katten- en Hondendagen nog eens naslaan.

Sinds vorig jaar organiseert de stichting FelCan haar Katten- en Hondendagen in samenwerking met de stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (het PVH). Het PVH is de overkoepelende organisatie voor de sector gezelschapsdieren en daarmee, zodra er zaken betreffende gezelschapsdieren in het geding zijn, de gesprekspartner voor de Minister van LNV. Bij het PVH zijn de organisaties aangesloten die de belangen van gezelschapsdieren en hun eigenaren behartigen. De belangrijkste doelstelling van het PVH is "het bevorderen van een verantwoorde relatie tussen de mens en het gezelschapsdier en het stimuleren van het op verantwoorde wijze houden van gezelschapsdieren". Daarmee is ook voor het PVH kennisoverdracht een van de kerntaken.

Sluiten