Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisaties Parson Russell Terrier afgerond.

Hillegom, juli 2005
De afgelopen maanden heeft Genetic Counselling Services op verzoek van de rasvereniging onderzoek gedaan naar de gezondheidsstatus van de Parson Russell Terrier (jaargangen 1999, 2000, 2001 en 2002).

Parson (28K)Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De Parson Russell Terrier scoort in vergelijking met andere rassen wat gezondheid betreft beter dan gemiddeld, de aanpak van Patella Luxatie verdient de aandacht.

Van dit onderzoek is een rapport bij GCS verkrijgbaar. Indien u dit wenst te ontvangen dient u € 11,50 over te maken op bankrekening 69.90.51.509 t.n.v. Genetic Counselling Services te Hillegom onder vermelding van "rapport Parson Russell Terrier".
Vergeet u hierbij niet uw volledige adresgegevens te vermelden, zodat wij weten aan wie wij het rapport moeten toezenden. Meer informatie over de beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisatie vindt u op deze site.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl)
Sluiten