Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisaties Border Terrier afgerond.

Hillegom, augustus 2005
De afgelopen maanden heeft Genetic Counselling Services op verzoek van de rasvereniging onderzoek gedaan naar de gezondheidsstatus van de Border Terrier (jaargangen 1998, 1999, 2000 en 2001).

BorderDit onderzoek is inmiddels afgerond. De Border Terrier scoort in vergelijking met andere rassen wat gezondheid betreft heel gemiddeld. Bijzondere aandacht vragen de epileptiforme aanvallen, ze blijken een wezenlijk probleem te vormen bij dit ras. Nader onderzoek is hier gewenst.

Van dit onderzoek is een rapport bij GCS verkrijgbaar. Indien u dit wenst te ontvangen dient u 11,50 over te maken op bankrekening 69.90.51.509 t.n.v. Genetic Counselling Services te Hillegom onder vermelding van "rapport Border Terrier". Vergeet u hierbij niet uw volledige adresgegevens te vermelden, zodat wij weten aan wie wij het rapport moeten toezenden.

Meer informatie over de beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisatie vindt u op deze site.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl).

Sluiten