Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Gezondheidsinventarisatie Zwitserse Witte Herder 2019.

Westerhaar, augustus 2019
Op verzoek van de Rasclub voor de Zwitserse Witte Herders (RZWH) en de Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland (ZWHVN) heeft Genetic Counselling Services begin 2019 onderzoek gedaan naar de gezondheidsstatus van de Zwitserse Witte Herder in Nederland.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Wie over de resultaten van dit onderzoek wil beschikken, kan de pdf-versie, van het rapport downloaden van deze website. Ook vindt u op deze site meer informatie over andere beschikbare rapporten van gezondheidsinventarisaties.

Voor al uw vragen over gezondheidsinventarisaties kunt u ons benaderen (info@gencouns.nl).

Sluiten