Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Inventarisatie gezondheid Schnauzer

Westerhaar, juli 2015
Enquête gesloten

Half mei 2015 is Genetic Counselling Services (GCS), op verzoek van de Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) een onderzoek gestart naar de gezondheid van de Schnauzer in Nederland.
Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van een on-line enquête waarvoor een selectie (steekproef) is gemaakt uit alle in het Nederlands Hondenstamboek ingeschreven Schnauzers. De steekproef betreft de honden die geboren zijn tussen 1 januari 2009 t/m 31 december 2011. De eigenaren van deze honden hebben schriftelijk een uitnodiging gekregen om aan dit onderzoek mee te doen.
Velen hebben aan dat verzoek gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke dank!

De enquête is nu gesloten zodat de gegevens kunnen worden verwerkt. Dit zal enige maanden in beslag nemen, het resultaat zal te zijner tijd op deze website worden gepubliceerd.