Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


PKD1-test werkt ook voor de British Shorthair

Hillegom, april 2005

De PKD1-test blijkt ook te werken bij de Brits Korthaar. Het was natuurlijk te verwachten dat de Polycystic Kidney Disease (PKD) van dit ras afkomstig is van de Pers.
bron: Foto Archief CatdataBij het ontstaan van het ras hebben Perzische katten een belangrijke rol gespeeld. En het is nu eenmaal zo dat, behalve de gewenste genen, ook de minder gewenste genen bij inkruisingsprogramma's van het ene naar het andere ras over gaan. Dat neemt niet weg, het is belangrijk dat we het PKD1-allel nu ook bij de Brits Korthaar hebben kunnen aantonen.

In het kader van het validatie-programma voor de PKD1-test werd een Brits Korthaar onderzocht. Het betreft een poes waarbij door een radioloog werd vastgesteld dat ze in beide nieren duidelijke cysten heeft. De test leverde de uitkomst PKD1/pkd1 op. Dit betekent dat het dier lijder is aan de erfelijke aandoening PKD tengevolge van de aanwezigheid van het allel PKD1.

Dit is van belang voor alle eigenaren van Brits Korthaar katten. Het betekent dat deze DNA-test ook bij Brits Kortharen uitsluitsel geeft over het voorkomen van PKD.
bron: Foto Archief Catdata Met de PKD1-test kunnen we de toekomstige lijders al op jonge leeftijd opsporen en, door ze uit te sluiten van de fokkerij, vermijden dat we dit schadelijke gen aan de volgende generatie doorgeven. We kunnen nu de stappen gaan zetten om deze afwijking voorgoed uit het ras kwijt te raken.

Het validatie-programma wordt uiteraard voortgezet. Theoretisch blijft het altijd mogelijk dat we binnen een ras meer dan één erfelijke vorm van dezelfde klinische ziekte vinden. De kans hierop is echter verwaarloosbaar klein.

Mocht u over een Brits Korthaar kat beschikken waarvan echografisch is vastgesteld dat het dier aan PKD lijdt, en bent u bereid mee te werken aan het validatie-onderzoek, kijkt u dan op de betreffende pagina op deze website. Het is voor de toekomst van uw ras van belang dat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de oorzaken van PKD. Dat kan alleen met uw hulp.


bron foto's:
Foto Archief Catdata

Sluiten