Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English informationPublicaties beschikbaar en toegankelijk


Hillegom, december 2004.

In de loop der jaren zijn er nogal wat publicaties verschenen van de hand van auteurs die aan het instituut Genetic Counselling Services (GCS) zijn verbonden. Met de redacties van tijdschriften en met de organisatoren van symposia werd telkens afgesproken dat de teksten na eerste publicatie vrij beschikbaar zijn voor anderen, uiteraard onder de strikte voorwaarde dat daarbij de bron (van eerste publicatie) wordt vermeld. Omdat naar een deel van die publicaties nog steeds vraag bestaat hebben we besloten ze via de website toegankelijk te maken. Voor zover het om artikelen uit tijdschriften en teksten van symposia gaat, zijn die in pdf-formaat toegevoegd. Voor de rapporten van gezondheidsinventarisaties bij hondenrassen liggen de publicatierechten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Bij de aanvang van de inventarisaties is met al de betreffende rasverenigingen overeen gekomen dat de rapporten openbaar zouden zijn, en dus voor iedereen toegankelijk. U zult ze echter wel moeten bestellen. Mocht u een artikel of symposiumtekst willen overnemen in uw verenigingsblad en kunt u niet uit de voeten met het aangeboden pdf-formaat, dan kan er altijd een Word-versie beschikbaar worden gemaakt. U ons daarvoor benaderen (info@gencouns.nl) Klik hier voor een overzicht van beschikbare artikelen en gezondheidsinventarisaties.


Sluiten