Nieuws
Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisaties
Contact
English information


Met wie krijgt u te maken?


   Binnen Genetic Counselling Services heeft drs. Peter Prins als hoofdaandachtsgebied veterinaire    zaken.

   Ir. Ed. J. Gubbels heeft de verantwoordelijkheid waar het gaat om genetica en fokkerij.

   Daarnaast laat GCS zich bijstaan door externe deskundigen.
Hoe kunt u Genetic Counselling Services bereiken?


E-mail info@gencouns.nl

Wanneer u een link wilt plaatsen naar onze site, dan kunt u deze banner gebruiken.


banner (7K)