Home
Artikelen
Gezondheids- inventarisatiesGenetic Counselling ServicesIn de jaren 2003 tot 2022 heeft Genetic Counselling Services (GCS) geprobeerd actuele wetenschappelijke en diergeneeskundige inzichten beschikbaar te maken voor de praktijk van de fokkerij en de houderij van gezelschapsdieren. Begin 2022 heeft GCS haar activiteiten beëindigd.

De dienstverlening van GCS, die zich voornamelijk richtte op (ras)honden en (ras)katten heeft onder andere geresulteerd in een reeks (kritische) artikelen betreffende de genetica en fokkerij van gezelschapsdieren en voor een groot aantal hondenrassen in rapportages van populatie-onderzoeken (de z.g. gezondheidsinventarisaties). U kunt deze op deze site terugvinden. Voor wie dat wenst, artikelen en resultaten van de onderzoeken mogen met bronvermelding, worden overgenomen in uw eigen clubbladen en op uw websites.

DNA-databank


Heeft u in het verleden een DNA-monster van uw hond of kat op laten slaan in de GCS-DNA-databank? En wilt u hierover beschikken om bijvoorbeeld een test uit te laten voeren?

Dan kunt u hiertoe, onder vermelding van het GCS-registratienummer, een verzoek indienen bij het Van Haeringen Laboratorium (www.vhlgenetics.com) in Wageningen (waar het beheer van de monsters is ondergebracht).

Tot Slot


Na al die jaren waarin wij er oprecht naar hebben gestreefd om de fokkerij van rashonden en raskatten op een hoger dierenwelzijnsplan te brengen, is het nu aan anderen om dit voort te zetten. Rest ons nog u te danken voor het vertrouwen dat wij van u kregen.

Peter Prins & Ed.J.Gubbels